Copyright

Alla foto som visas här, på någon av mina bloggar, min flickr sida eller andra sidor där jag har lagt upp någon eller några av mina bilder med signaturen Photo By Manka, Magnus Karlsson på och/eller i metadata, är tagna av mig och är därför enbart mina bilder och ingen annans.

Användande, stöld och/eller manipulering av någon av mina bilder utan mitt skriftliga tillstånd är ett brott mot upphovsrättslagen, och därmed har jag laglig rätt att vidtaga åtgärder mot detta.
All photos shown here, on any of my blogs, my flickr page or other pages where I have put up any of my photos with the signature Photo By Manka, Magnus Karlsson on or in metadata, are taken by me and is therefore only my photos, and no one else's.

Usage, theft and / or manipulation of any of my pictures without my written permission is a violation of copyright law, and thereby I have the legal right to take action against this.

Copyright © Magnus Karlsson | Photo By Manka All Rights Reserved